Frokostmøte: Tre som byggemateriale i påbygg og rehab prosjekter
ABRACADABRA

Mandag 4. februar kl. 8.30-10.00
Sted: Treteknisk, Forskningsveien 3B  

Antal plasser: 20
Arrangementet er gratis. 

Møtet vil gå inn på tematikk i prosjektet, samt problemstillinger knyttet til påbygg og energirehabilitering. Det vil bli vist ulike påbyggingsprosjekter og erfaringer herfra. 
Diskusjon om hvordan modellen kan etableres videre i Norge og Europa. 

Vel møtt! 

Påmeldingsskjema:
Alle feltene må utfylles.
Fornavn
Etternavn
E-post
Firma