Kl-tre nettverket inviterer til workshop

Onsdag 13. feb 2019 kl 09.00 - 12.00
Sted: Treteknisk, Forskningsveien 3B

Program:
 
09:00 - 09:10    Velkommen

09:10 – 09:50   NS 3516 Utførelse av lastbærende trekonstruksjoner
                        Kristine Nore, Splitkon AS

09:50 – 10:30   NS-EN 1995 (Eurokode 5) Revisjon og inkludering av kl-tre i revidert
                         versjon           
                        Roberto Tomasi, NMBU

10:30 – 10:40   Kaffe og benstrekk

10:40 – 11:20   Miljø – EPD og PCR for kl-tre
                       Vegard Ruttenborg, Treteknisk

11:20 – 12:00   Revisjon av EN 16351 – Test/produksjonsstandard
                       Andreas Stenstad, Treteknisk

12:00               Lunsj


Deltakeravgift gjelder eventuell lunsjkostnad, og blir etterfakturert til den enkelte.

Påmeldingsskjema
Alle felt er påkrevd
Fornavn
Etternavn
E-post
Firma
Tlf
Lunsj? (JA/NEI)