TTF - Hva skjer i markedet?

Treindustriens Tekniske Forening er en teknisk og økonomisk forening
og vil belyse denne sjeldne markedsituasjonen.

 
09.00
Presentasjon av Commercial grading of Timber – Grading Rules
Og nyheter på svensk.
Tomas Ivarsson, Svenskt Trätekniskt Forum
 
09.15
Hva skjer nå i skogen?
Håkon Helgerud Myhra, Viken AT MARKET
 
09.30
Verdenstrelastbildet
Hans-Geir Syversen, Moelven Wood AS
 
09.45
Hva med kjøperne?
Einar Mørland, Mestergruppen AS
 
10.00 Spørsmål
 
10.10 Slutt

Fyll ut for påmelding

Fornavn
Etternavn
E-post
Bekreft e-post
Mobil